Instalaterski radovi su radovi u građevinarstvu koji se odnose na opremanje izgrađenog objekta (kuće, zgrade, poslovnog prostora) kanalizacijom te vodovodnim, plinskim i ostalim cijevima te izradom električne instalacije i svega ostalog što je potrebno za normalan, ugodan i kvalitetan život.

Električne instalacije ugrađuju elektroinstalateri koji ujedno održavaju postavljene uređaje električne rasvjete i otklanjaju eventualne kvarove. Elektroinstalateri obilježavaju instalacije, postavljaju cijevi, ugrađuju razvodne ormare i priključne elemente.

U svome poslu oni instaliraju električne sustave u uredima, tvornicama, zgradama, stanovima i sl., a u radu se koriste elektroinstalaterskim alatom poput čekića, kombiniranih kliješta, bušilica, ključeva i sl. Od velike je važnosti instrument za mjerenje napona i ispitivanja jakosti struje. Vrsta poslova koje će obaviti elektroinstalater ovisi o mjestu zapošljavanja.

U uredima elektorinstalateri popravljaju električnu opremu, no u indusrtijskim postrojenjima elektroinstalateri sudjeluju i u održavanju i popravcima svih vrsta motora. U slučaju obavljanja posla na složenijim uređajima, neminovna je suradnja s inženjerima i elektromehaničarima kako bi kvaliteta obavljenog posla bila na najvišoj razini.

Budući elektroinstalateri trebaju biti dobrog zdravlja i prosječne tjelesne snage. S obzirom na to da svoj posao uglavnom obavljaju na visini, ne smiju imati strah od visina ili patiti od vrtoglavica, jer to može dodatno narušiti ne samo kvalitetu obavljenog posla već i tjelesno stanje radnika.

Elektroinstalater mora imati dobar vid na blizinu i daljinu te mora moći razlikovati boje, jer se boje izolatora električnih vodiča razlikuju. Također se zahtijeva dobra usklađenost pokreta s vidnim podacima te prosječna spretnost ruku i prstiju. Za kvalitetno obavljen posao poželjne su i psihičke osobine poput sabranosti i smirenosti. U svom poslu nužno je poznavanje mjera zaštite na radu, kako bi svoj posao elektroinstalateri obavili na siguran način.

Instalacije vodovoda i kanalizacije te instalacije plina obavljaju vodoinstalateri i plinoinstalateri. Svoj posao navedeni radnici obavljaju kako u stanovima tako i u radionicama, tvornicama i sl. Za kvalitetno obavljen posao vodoinstalateri i plinoinstalateri moraju se upoznati s nacrtom instalacije, nakon čega će moći utvrditi vrstu i količinu potrebnih materijala.

Radnici režu i savijaju vodovodne odnosno plinske cijevi te izrađuju navoje i postavljaju nosače i spojnice. Prije postavljanja cijevi u zidu se moraju napraviti kanali i rupe gdje će ih postaviti. Po završetku instalacije priključuje se na dovod plina i vode te se provjeravaju brtve na spojevima i  ostalim priključcima. Prije puštanja uređaja u pogon moraju se otkloniti svi nedostatci koji postoje, kako bi protok vode i plina bio kvalitetan i siguran.

Za instalacije grijanja i hlađenja zaslužni su instalateri grijanja i hlađenja koji montiraju, održavaju i popravljaju toplinske i rashladne uređaje. Instalateri grijanja uglavnom montiraju centralno grijanje, a ponekad plinsko i električno i to na način da prilikom obavljanja svog posla slijede nacrte i postojeće specifikacije.

Posao instalatera grijanja obuhvaća rezanje, savijanje i spajanje metalnih cijevi željene dužine te izrađivanje držača i oslonaca. Prije puštanja u pogon provjerava se rad toplinskog sustava. Instalateri hlađenja montiraju i servisiraju sisteme klimatizacije i različite komponente hlađenja.

U svojem se poslu, kao i instalateri grijanja, služe nacrtima te uputama proizvođača o instaliranju motora, termostata i ostale električne opreme. Instalateri vodovoda, grijanja i hlađenja moraju moći razlikovati boje, imati dobar vid te spretne ruke kako bi posao mogli obavljati kvalitetno i sigurno.

OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM