Žbuka predstavlja građevni materijal kojeg sačinjava smjesa vode, gašenog vapna i pijeska ili drugog agregata i vezivnog sredstva. Žbuka je namijenjena za prekrivanje zidova, a žbukanje predstavlja jedno od važnijih pripremnih radnji  prije završne faze uređivanja fasade ili unutarnjih zidova.

Različite vrste žbuke

Žbuka se može podijeliti na nekoliko vrsta, no glavna podjela odnosi se na:
a) žbuku za izradu unutarnjih zidova: izrađuje se od pijeska i mineralnih spojeva poput cementa, gipsa, vapna ili mješavine navedenih sastojaka
b) žbuku za vanjske plohe fasade: mineralne i plastične žbuke

Mineralna žbuka: riječ  je o tankoslojnoj vapneno-cementnoj žbuci koja ima strukturiranu površinu. Mineralna žbuka koristi se kao dekorativna zaštita fasada (objekata do visine dva kata) te unutarnjih fino obrađenih podloga. Žbuka je parapropusna, što znači da je otporna na djelovanje plinova i UV zraka.

Silikatna žbuka: iznimno parapropusna i vodoodbojna žbuka izrađena na bazi kalijeva vodenog stakla sa zaribanom korom. Idealna je za korištenje na fino obrađenim građevinskim podlogama, a može se koristiti i kao završni sloj u toplinsko-izolacijskim sustavima. Odličnih je svojstava te je postojana u svim vremenskim uvjetima.

Akrilna žbuka: tankoslojna žbuka koja je izrađena na bazi akrilnih veziva sa zaribanom korom. Parapropusna je, postojana na vremenske uvjete. Koristi se kao dekorativna zaštita fasada i unutarnjih zidova, a nanosi se na sve fino obrađene građevinske površine.

Žbuka je, dakle podložna za podloge poput cigle, opeke, šuplje digle, vapnenca, cementnog kamena i sl.

Unutarnja žbuka prvenstveno je namijenjena za izravnavanje površina koje pridonose ugodnijem stanovanju. Za razliku od unutarnjih, vanjska se žbuka koristi radi zaštite zidova odnosno građevine od nepovoljnih vremenskih utjecaja i mehaničkih oštećenja.

Gips-vapnena unutarnja žbuka: idealna za ručno i strojno žbukanje stropova i zidova te gletane strukture. Kao što sami naziv kaže, žbuka je izrađena na bazi gipsa i vapna. Namijenjena je isključivo za unutarnje radove te se ne preporučuje primjena na svježim betonskim podlogama te korištenje u vlažnim prostorijama poput kupaonica ili podruma.

Cementno-vapnena strojna žbuka (unutarnja i vanjska): po sastavu identična je klasičnoj žbuci. S obzirom na to da je zamiješana u tvornici, već je prošla sva potrebna ispitivanja koja se tiču njezine kvalitete. Cementno-vapnena žbuka uglavnom se koristi kao podloga za soboslikarske i fasaderske radove.

Finirana cementno-vapnena žbuka

Termoizolacijska strojna žbuka predstavlja unutarnju žbuku koja se koristi za potrebe izolacije vanjskih zidova ili stubišta. Osim toga, može predstavljati i vanjsku podložnu žbuku u sistemima termo fasada.

Lagana produžena žbuka, tzv. cokl žbuka ili sanacijska strojna žbuka: ovakva vrsta žbuke koristi se u slučajevima kada je potrebna sanacija ili adaptacija nekog prostora. Osim toga, za žbukanje objekata posebne namjene obavezno se koriste određene žbuke koje su najpogodnije za izvođenje planiranih radova. Ovo je iznimno važno kod saniranja starih i vlažnih prostora. Naime, svaki slučaj treba promatrati odvojeno, kako bi se pronašla odgovarajuća vrsta žbuke.

Pripremne radnje

S obzirom na to da na vrstu žbuke i njezinu obradu utječe struktura zida, prije nanošenja žbuke potrebno je odrediti strukturu podloge.

Podloga mora biti čista i ravnomjerno upijati. Ostale pripremne radnje odnose se na:
– obrađivanje podloge odgovarajućim premazom
– postavljanje zaštitne mreže

OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM