Betonski i armirano-betonski radovi obuhvaćaju poslove izgradnje pojedinih dijelova stambenog ili poslovnog prostora kao što su katovi, stepenice, mostovi, autoceste, brane ili ostale konstrukcije od betona ili armiranog betona.

Betonski radovi odnose se na građevinske projekte većih razmjera pri kojima je beton najvažniji korišteni materijal.

Beton je mješavina vode, cementa i agregata koja nakon što se ugradi, na mjestu očvrsne. Procesom očvršćivanja betona beton razvije svoja svojstva: tlačna i vlačna svojstva, mala propusnost vode, volumenska i kemijska stabilnost.

Vrste betona prema konzistenciji:
– Kruti beton
– Slabo plastični beton
– Plastični beton
– Tekući svježi beton

Kruti i slabo plastični betoni karakteristični su po visokoj tlačnoj čvrstoći te malim stezanjem. Koriste se u proizvodnji betonskih sklopova i elemenata, pri izgrađivanju betonskih konstrukcija ili kod izrade betonskih kolnika.
Plastični beton ima najširu primjenu pri izvođenju različitih ab-konstrukcija.
Tekući beton koristi se isključivo u posebnim situacijama zbog velikog stezanja i mogućnosti pucanja. Idealan je u slučaju zapunjavanja u oplati teško dostupnih dijelova betonskih konstrukcija.

Vrste betona prema zapreminskoj težini:
– Laki beton
– Teški beton
– Obični beton

Ugradnja betona:

Prije same ugradnje betona potrebno je postaviti odgovarajuću oplatu u kojoj će beton poprimiti svoj stalni oblik. Oplate predstavljaju svojevrsni kalup betonske ili armirano-betonske konstrukcije. Svrha oplate je definirati oblik betona prilikom njegova izlijevanja. Samim time, da bi oplata bila funkcionalna, ona mora moći uspješno primiti opterećenje, ostati pod opterećenjem bez ikakvih promjena, omogućiti demontažu te osigurati nepropusnost za beton. Oplata je samo privremena konstrukcija koja ima ograničeno vrijeme trajanja.

Postoje različiti načini ugradnje betona:
– Osnovni ručni tip ugradnje betona: beton se ugrađuje pomoću određenih pomagala za prijevoz betona (kolica); ručni utovar
– Ugradnja pomoću pumpi za beton: beton se može ugrađivati pomoću pomičnih ili nepomičnih pumpi.
– Ugradnja pomoću prijenosne posude i toranjske dizalice

Armirano-betonski radovi

Za izvođenje armirano-betonskih radova koriste se armirano-betonski stupovi koji predstavljaju elemente nosive konstrukcije. Armirano-betonski stupovi izrađeni su od dva materijala: betona i armature.  Armatura predstavlja materijal koji služi za armiranje (ojačavanje) kompozitnih materijala.
U slučaju izvođenja armiračkih radova najvažnije su upravo ranije spomenute nosive betonske konstrukcije koje osiguravaju stabilnost građevnog elementa.

Za obradu armature koriste se namjenski strojevi kao što su:
– Strojevi za obradu armature
– Strojevi za sječenje armature

Prije same ugradnje armature potrebno ju je obraditi te zatim grupirati odnosno povezati u cjeline sukladno onome što je navedeno u građevinskom projektu. Armatura se povezuje paljenom žicom ili se zavaruje. Nakon toga, postavlja se u oplatu te dovodi u projektirani položaj.

Betonski i armirano-betonski radovi
– Betoniranje podložnog betona ispod temelja s betonom
– Betoniranje temelja u zemlji i dvostranoj oplati s betonom
– Betoniranje nadtemeljnih zidova s betonom
– Betoniranje podne betonske ploče s betonom
– Betoniranje AB zidova betonom
– Betoniranje AB greda i nadvoja u nosivim zidovima betonom
– Betoniranje vertikalnih serklaža betonom
– Betoniranje horizontalnih serklaža betonom
– Betoniranje AB stubišta betonom
– Izvedba armirano-betonskih objekata na vodoopskrbnim i kanalizacijskim sustavima
– Izvedba armirano-betonskih pružnih i cestovnih prijelaza i propusta
– izvedbe šahti
– izgradnja potpornih zidova
– betoniranje septičkih jama

OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM