Zemljani radovi obuhvaćaju sva kretanja zemlje na gradilištu. Odnose se na procese iskopavanja i odvoza zemlje, popunjavanje i zasipavanje zemlje.

Zemljani radovi izvode se za različite namjene kao što su:
– Podzemne građevine
– Temeljenje objekta
– zrada nasutih građevina (brane, nasipi)
– Izgradnja puteva
– Eksploatacija mineralnih sirovina

Iskopavanje zemlje obavlja se s ciljem uklanjanja nepogodnog materijala za daljnju izgradnju. Osim toga, nužno je osigurati dobre temelje za bilo koju vrstu građevine, osobito u visokogradnji.

Zemljani radovi izvode se pomoću strojeva; rijetko kada ručno. Osnovni strojevi za izvođenje zemljanih radova jesu
– Bageri
– (bul)dozeri
– Skrejperi
– Grejderi
– Utovarivači
– Valjci

Bageri: bageri su građevinski strojevi pomoću kojih se obavlja iskop materijala, utovar materijala u prijevozno sredstvo ili isključivo utovar. Neki bageri mogu se koristiti i za dizanje tereta, nabijanje tla i sl.

Postoji više vrsta bagera:
– Bageri s neprekidnim radom
– Bageri s prekidnim radom
– Bageri s visinskom lopatom
– Bageri s dubinskom lopatom
– Bageri s povlačnom lopatom
– Bageri sa zahvatnom lopatom

(Bul)dozeri: strojevi koji se koriste za iskopavanje zemljanih materijala, za guranje/prijevoz na kraće udaljenosti, za raskopavanje čvrstih materijala, za prijevoz materijala na udaljenost između 30 – 100 te za grubo razastiranje zemljanih materijala.

Skrejperi ili skrejperi predstavljaju jedine strojeve u građevinarstvu koji obavljaju iskop i samoutovar, prijevoz i samoistovar u slojevima, a osim toga, mogu raditi i na zbijanju. Ovi se strojevi koriste za zemljane radove s velikim količinama materijala, odnosno za opsežne zemljane radove. Strojevi su karakteristični po tome što imaju košaru odnosno sanduk koji je ovješen na nosivom okviru. Sanduk se pri radu može podizati ili spuštati. Gornja strana sanduka je otvorena, a prednja strana se može podizati, otvarati ili zatvarati. Sanduci mogu biti različitih dimenzija, a dijelimo ih na:
– Sanduke male zapremnine
– Sanduke srednje zapremnine
– Sanduke velike zapremnine

Grejder: grejderi služe za iskop nižih kategorija, za samoutovar, prijevoz, istovar te razastiranje materijala.

Utovarivač (kombinirka: stroj na pneumaticima s čvrstim okvirom; na zadnjem dijelu ugrađena je dubinska bagerna lopata. Utovarivači mogu biti na gusjenicama ili na kotačima te predstavljaju idealno sredstvo za utovar ili prijevoz materijala. Može se koristiti i za lakše iskope.

Zemljani radovi kod visokogradnje
Vrste iskopa:
– Široki iskop (za podrumske prostore)
– Uski iskop (za temelje zidova i kanale)
Građevinska jama predstavlja dovršeni i uređeni iskop kod širokog iskopa. Laički rečeno, to je prostor u kojem se izvodi postavljanje temelja za građevinu.

Vrste zemljanih radova
– Iskopi za temelje i građevinske jame: iskopi moraju biti obavljeni u skladu s postojećim propisima, projektima i programom kontrole. U ove radove ubraja se i sakupljanje i crpljenje podzemnih ili izvornih voda, vertikalni prijenos iskopanog materijala na određenu visinu, odlaganje iskopanog materijala te odvoz viška iskopanog materijala.
– Postavljanje temelja: temeljne konstrukcije mogu biti samci, trake, nosači ili ploče. Postoji dva načina postavljanja temelja prema dubini:
1. Plitko temeljenje
2. Temeljenje u otvorenoj jami
– Iskop rovova za instalacije i drenaže: iskop materijala prema projektu
– Zaštita iskopa za temeljne jame: obloga od mlaznog betona, zabijeni čelični profili, segmentni zidovi i sl.

OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM