Montažni radovi „nastupaju“ kada su završeni svi poslovi na temeljenju, odnosno kada je završena potkonstrukcija montažnog elementa. S obzirom na to da se teži lančanom izvođenju montažnih radova, prije samog izvođenja potrebno je dobro isplanirati i organizirati posao.

Najvažnije činjenice prilikom izvođenja montažnih radova:
– težina pojedinih montažnih elemenata treba biti što ujednačenija
– montaža se obavlja neposredno s transportnih sredstava s ciljem izbjegavanja nepotrebnih postupaka istovaranja i skladištenja montažnih elemenata
– prilikom izvođenja montažnih radova nužnu je osigurati stabilnost i geometrijski oblik pojedinog dijela konstrukcije
– montažne radove izvode stručnjaci širokog spektra znanja i vještina: zavarivači, dizaličari, monteri i ostali potrebni radnici.

Montažni radovi:
– instalacija i postrojenje vodosnabdijevanja naselja i objekata
– montaža sanitarnih uređaja i opreme
– montaža vodoinstalacije
– montaža elektroinstalacije
– montaža uređaja za grijanje i hlađenje
– instalacija i postrojenje odvodnje u naseljima i objektima
– montaža građevinske limarije
– montaža žljebova
– montaža cijevi

Metoda izvođenja montažnih radova:
1. priprema montažnih radova: prije izvođenja montažnih radova potrebno je sve pripremiti i osigurati nesmetanost izvođenja projektnog zadatka:
a. analizirati metodu montaže
b. težina montažnih elemenata treba biti ujednačena
c. težiti pojednostavljenju veza montažnih elemenata
d. obavljanje montiranja konstrukcija bez prekida
e. završna provjera

2. osnovne i posebne aktivnosti u izvođenju montažnih radova:
a. procjena obima montažnih radova
b. utvrđivanje redoslijeda izvođenja radova
c. priprema projekta organizacije montažnih radova
d. priprema projekta tehnologije pripremnih radova
e. priprema projekta tehnologije i organizacije pomoćnih radova

Tijekom izvođenja montažnih radova koriste se odgovarajući montažni betonski elementi. Montažni elementi razlikuju se po dimenziji i obliku. Točnije, dijeli ih se prema:
– vrsti objekta koji se gradi
– veličini i obliku zahvata prostora elementom
– mjestu proizvodnje
– stupnju montažnosti
– stupnju tipizacije
– izboru materijala

Montažni elementi prema vrsti objekta:

1. montažni elementi koji se koriste prilikom izgradnje stambenih objekata (noseći elementi, pregradni i specifični)
2. montažni elementi koji se koriste prilikom izgradnje javnih i industrijskih objekata (konstrukcijski elementi, konstruktivne cjeline)
Montažni elementi prema obliku zahvaćenog prostora dijele se na:
– linijske montažne elemente
– površinske nosače
– prostorne konstrukcije

Montažni elementi prema stupnju montažnosti:
– montažni elementi potpune montažnosti
– elementi djelomične montažnosti (montaža pojedinih dijelova konstrukcije)

Montažni elementi prema stupnju tipizacije:
– montažni elementi s normalnim elementima
– montažni elementi s tipiziranim elementima
– montažni elementi s individualnim elementima

Montažni elementi prema vrsti materijala:
– montažni elementi od armiranog betona (idealni za manje raspone)
– montažni elementi od prednapregnutog betona

Osim svega navedenog, postoje razne vrste spojeva montažnih elemenata koje možemo podijeliti prema:
– namjeni spoja
– krutosti spojeva
– načinu izvođenja
– međusobnom utjecaju elemenata u spoju
– prirodi sila i mehanizmu prijenosa sile u spoju
– obliku vertikalnog spoja
– vremenu montiranja

Montažni sistemi izrađeni su od aluminija i nehrđajućeg čelika čime se osigurava trajnost, čvrstoća, visoka otpornost te dekorativnost. Sistem se sastoji od kabela, šipki i nosača. Šipke su različitih dimenzija, kako bi se mogle montirati na okomite i vertikalne površine.

Izbor metode montiranja montažnih elemenata najviše ovisi o elementima ekonomičnosti.  Montažne radove izvode kvalificirani i iskusni stručnjaci.

OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM