Zidarski radovi obuhvaćaju široki spektar građevinski poslova, kao što su:
–              Žbukanje
–              Sanacije betona
–              Pripremanje i izravnavanje podloge za završne obloge
–              Industrijski podovi
–              Podne cementne glazure

Materijali koji se koriste pri zidarskim radovima:
–              Mort
–              Cement
–              Zidarski cement
–              Građevno vapno
–              Agregat
–              Dodatci mortu
–              Dodatci mortu za injektiranje natega
–              Voda
–              Beton
–              Čelik za armiranje
–              Čelik za prednapinjanje
–              Armatura
–              Pregodotvljeno ziđe
–              Ostali građevni proizvodi

Mort

Mort predstavlja mješavinu veziva, agregata, vode i ostalih dodataka za zidanje ili fugiranje. Mort može biti tvornički projektirani ili zadanog sastava. Isto tako, može se pripremiti na gradilištu ili ranije, u tvornici.

Vrste morta

1.            mort opće namjene (G)
2.            tankoslojni mort (T)
3.            lagani mort (L)

Zidni elementi

Zidni elementi mogu biti proizvedeni na gradilištu ili u tvornici zidnih elemenata. Vrste zidnih elemenata odnose se na:
–              opečni zidni elementi
–              vapnenosilikatni zidni elementi
–              betonski zidni elementi
–              zidni element od porastoga betona
–              zidni element od umjetnoga kamena
–              zidni element od prirodnog kamena, razreda proizvodnje I i II.

Zidarski radovi

Zidanje zidova: zidanje zidova od zidnih elemenata u prostoru koji se pregrađuje/ograđuje. Za potrebe zidanja zidova koriste se različiti građevinski proizvodi, dok se za vezivo koristi mort za zidanje. Svi elementi potrebni za izgradnju zidova moraju odgovarati projektiranim uvjetima i normama. Prije zidanja zidova obavezno se moraju provesti sljedeće stavke:
–              pregled otpremnica i oznaka na zidnim elementima, na mortu i ostalim građevnim proizvodima
–              vizualna kontrola zidnih elemenata s ciljem utvrđivanja eventualnih oštećenja na vreći morta ili na ambalaži ostalih građevnih materijala
–              utvrđivanje razreda kontrole proizvodnje zidnih elemenata

Žbukanje zidova

Žbukanje izgrađenih zidova prema utvrđenom projektu. Za žbukanje zidova koriste se namjenski građevinski proizvodi. postupak žbukanja zidova odnosi se na prethodno vlaženje zidova te izrađivanje markera na krajevima zidova. Kako bi markeri u sredini bili u istoj ravnini s markerima na kraju, razapinje se uže. Žbuka se zatim snažnim nanosima nabacuje na zid.
Zidarske ugradbe: ugrađivanje elemenata ili gotovih proizvoda u ranije pripremljene otvore na građevini.

Ostali zidarski radovi:

– zidarsko krečenje zidova
– zidarsko krečenje stropova
– dubljenje i zatvaranje žljebova za instalacije
– izrada glazure

Zidarski radovi u kamenu

Kamen se također ubraja u najčešće korišteni građevinski materijal za zidarske radove, radi svojih karakteristika i svojstava. Kamen se može koristiti kao konstrukcijski dio ili isključivo iz estetskih razloga. Kamen u nekim slučajevima može biti jeftiniji građevinski materijal.
Različite vrste kamena koji se koriste u građevinske svrhe
– poluobrađeni ili grubo obrađeni lomljeni kamen: kamen dovezen iz kamenoloma; prije upotrebe grubo je obrađen ručnim alatima
– obrađen lomljeni kamen: blokovi kamena određene veličine; obrađeni su isključivo čekićem
– poluklesani kamen: kamen koji je obrađen čekićem u pravilnom obliku
Pri zidanju kamenom kao vezivno sredstvo također se koristi mort visoke gustoće.

Trebate i vi obaviti neke zidarske radove u vašem domu? Savjetujemo vam da ne uzimate stvar u svoje ruke, već da se radije obratite stručnjacima koji će brzo, lako i jednostavno vaše snove pretvoriti u stvarnost.

OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM